Soteria

Soteria

Werkgroepen Soteriahuizen
Similes

Er verscheen onlangs een belangwekkend artikel over Soteriahuizen op “Sociaal .Net”

Werkgroep Soteriahuizen
In Vlaanderen werd de werkgroep Soteriahuizen opgericht in juni 2020 met als doel het implementeren van Soteriahuizen in Vlaanderen. De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen is samengesteld uit professionelen in de geestelijke gezondheidszorg met expertise in de behandeling van psychose en uit personen die zelf een dergelijke crisis hebben doorgemaakt, alsook naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

Volop informatie over de Werkgroep Soteriahuizen in Vlaanderen

Similes
De vereniging Similes is ook volop bezig met activiteiten rondom de Soteria -gedachte.

Elders op deze website vind je hun activiteiten.

Kijk ook eens bij de serie lezingen over Soteriahuizen die op stapel staan