Soteria

Soteria


Soteria, een alternatief voor een psychiatrische ziekenhuisopname
Facilitating and hindering factors of personal recovery in the context of Soteria
A qualitative study among people with (early episode) psychosis – een original research article

“Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose” – een belangwekkend artikel
Werkgroepen Soteriahuizen
Similes
Een korte film over het Soteria-huis in Zwiëfalten, Duitsland

Soteria, een alternatief voor een psychiatrische ziekenhuisopname

Ludi Van Bouwel hield op het symposium “De toekomst van de psycholoog” in oktober 2022 in Gent aan UGent de volgende lezing: Kijk nog eens terug.

Facilitating and hindering factors of personal recovery in the context of Soteria—A qualitative study among people with (early episode) psychosis

Objective: The objective of this study was to gain insight into patients’ experiences of how personal recovery (PR) is facilitated or hindered in the context of an early episode psychosis setting (Soteria). We thereby aimed to contribute to the understanding of how care settings may promote or hinder the process of PR in people with (acute) psychosis.

Method: This study used a qualitative method, consisting of semi-structured in-depth interviews with people who had been admitted to a Soteria house in the Netherlands. Interview transcripts were analyzed following the Grounded Theory approach.

Results: Five themes emerged from the data illustrating how Soteria facilitated or impeded PR. The experience of togetherness in contact with staff and peers, feeling at home, and being active facilitated PR, while the emphasis put on medication by staff was experienced as hindering, and attention to spirituality was missed.

Conclusion: In addition to the literature that identified factors associated with PR in psychosis, the current study gives a sense of how this can be put into practice. By offering treatment within a normalizing, holding environment, with emphasis on equality, close contact, optimism, active structured days, open-mindedness toward spirituality, and the role of medication, PR can be facilitated without detracting from guideline-based treatment aimed at symptomatic recovery. Similarities with existing concepts are discussed

Voor het complete artikel – klik even hier.

“Een Soteriahuis is een betere plek voor mensen met een psychose”
Er verscheen onlangs een belangwekkend artikel over Soteriahuizen op “Sociaal .Net”

Werkgroep Soteriahuizen
In Vlaanderen werd de werkgroep Soteriahuizen opgericht in juni 2020 met als doel het implementeren van Soteriahuizen in Vlaanderen. De Vlaamse werkgroep Soteriahuizen is samengesteld uit professionelen in de geestelijke gezondheidszorg met expertise in de behandeling van psychose en uit personen die zelf een dergelijke crisis hebben doorgemaakt, alsook naastbetrokkenen van mensen met een psychosegevoeligheid.

Volop informatie over de Werkgroep Soteriahuizen in Vlaanderen

Similes
De vereniging Similes is ook volop bezig met activiteiten rondom de Soteria -gedachte.

Elders op deze website vind je hun activiteiten.

Korte film over het Soteria-huis in Zwiëfalten in Duitsland

Beim Besuch der Soteria Zwiefalten haben wir mit dem Chefarzt der Abteilung Allgemeine Psychiatrie Alb-Neckar des ZfP Südwürttemberg Dr. Alex Gogolkiewicz gesprochen. Er ist Vorstandsmitglied der Internationalen Arbeitsgemeinschaft Soteria.

Klik hier even voor de film