Organisatie

Organisatie

Aktueel nieuws
– Algemene Ledenvergadering op dinsdag 7 mei 2024 om 19.00 uur.
– Definitieve nieuwe statuten voor de vereniging
– Overlijden van Jan Verhaegh.
Lidmaatschap
Bestuur en vergaderingen
Adres
Redactieraad
Ons logo
ISPS International

Actueel nieuws

Op dinsdag 7 mei 2024 houden we
weer een open-bestuursvergadering om 9.00 uur middels een Zoom-meeting.

Definitieve nieuwe statuten vanaf 10 november 2023

Op 10 november 2023 werden er bij de notaris in Aalsmeer de nieuwe statuten in een akte vastgelegd waardoor de vereniging nu een officieel statuut heeft.

Onlangs overleed ons aller lid Jan Verhaegh.
Als herinnering aan Jan verwijzen we graag naar
een interview met hem dat verscheen in het tijdschrift “Deviant”

IN MEMORIAM – JAN VERHAEGH

door Jeanny Severijns       01-05-2023

De laatste keer dat ik Jan gezien heb is geweest op 19 april, 6 dagen voor zijn overlijden, op de Intensive Care van het ziekenhuis in Maastricht. Hij voerde levendige gesprekken met het personeel over zijn medische toestand; meer dan de helft hiervan was voor mij niet te volgen.

Hij was heel vriendelijk en blij mij na lange tijd weer te zien. Erg nieuwsgierig was hij naar de foto’s die ik in 2022 in Perugia, waar het laatste Internationale ISPS-Congres plaatsvond, had gemaakt. Ze werden één voor één bekeken en besproken. Jan had COPD en wist dat hij er slecht aan toe was. Hij vroeg mij voor hem te bidden. Zijn drie intenties waren:

  • Kracht en bijstand om het laatste stukje van zijn leven in liefde te leven, tot de laatste snik.
  • Een zalige dood zonder angsten
  • Een liefdevol leven voor zijn vrouw Marietje, als hij er niet meer is. 

Op 25 april 2023 stierf Jan in vrede, omringd door zijn familie.

Op 1 mei, de Dag van de Arbeid, werd heel toepasselijk, gezamenlijk afscheid genomen van Jan in de prachtige kloosterbibliotheek in Wittem. In de toespraken werd Jan geprezen als strijder voor gelijke rechten, socialist, activist, communist, onhandig lief, schaterlachend, overlever, theoloog, filosoof en nog veel meer. Jan is niet te vangen…

Jan is van ons heen gegaan zoals hij was. In liefde voor de mensen om hem heen en realistisch naar zichzelf. Ik herinner mij Jan vooral vanwege het lotgenoten contact. Samen met Marietje organiseerde hij een aantal lotgenoten groepen: o.a. autisme, seksueel misbruik en stemmen horen.

Dit vond plaats in hun eigen huis in Valkenburg. Hier konden we met elkaar, en soms voor het eerst in ons leven, ervaringen delen. Ik herinner me Jan en ook zijn vrouw Marietje als mensen die open waren over hun eigen leven en steeds bereid te luisteren naar de levensverhalen van anderen. Na de lotgenoten groep zijn wij vrienden gebleven.

Lidmaatschap

Waarom zou U lid worden van onze vereniging?
Natuurlijk krijgt U de gebruikelijke korting op de entreeprijzen van de studiedagen en de webinars.
Ook de korting die Un krijgt om deel te nemen aan het tweejaarlijkse congres van ISPS International is aanzienlijk.
U krijgt ook het nieuwe tijdschrift “Psychosis” twee maal per jaar thuisgestuurd. Dit is een blad waarin wetenschappelijke artikelen verschijnen, maar ook verslagen van praktijkervaringen met implementatie van psychologische behandelingen, nieuwe experimenten met psychologische behandelingen. Als u zelf ook bezig bent om goede behandelingen voor psychotische patiënten tot stand te brengen, kunt u ook een verslag daarvan insturen.
Deze website staat volledig tot uw beschikking.
In het ledenportaal kunt u een eigen bijdrage leveren, netwerken en veelvuldige contactmogelijkheden benutten die een ieder ten goede komen. Verenigen dus.
U schrijft zich in als lid van ISPS Netwerk Nederland – Vlaanderen door het formulier in te vullen en de contributie over te maken.
Deze bedraagt € 60,00 per jaar voor gewone leden en € 25,00 per jaar voor ondersteunende leden.

naar het aanmeldformulier

IBAN BANKREKENING: BE87733008969294 t.n.v. ISPS Nederland – Vlaanderen

Het bestuur

Regelmatig komt het bestuur bijeen in vergadering. Deze staan ook open voor belangstellende leden die zich daarvoor aanmelden.

Eerstvolgende bestuursvergadering op 7 mei 2024 om 9.00 uur.
Leden van de vereniging kunnen meedoen als ze zich van te voren aanmelden.
HIER AANMELDEN
dan sturen we een zoom-link een dag van te voren naar je toe

Leden met hun functies en taken:
Margreet de Pater – voorzitter – redactieraad
Gert Wouters – secretaris – vertegenwoordiger van de regionale groepen van ISPS Int.
Willem Versteeg – penningmeester – webmaster – ledenadministratie – techniek
Ludi van Bouwel – redactieraad – webinars en studiedagen
Huguette Beyens – redactieraad – webinars en studiedagen -vertegenwoordiger van de regionale groepen van ISPS Int.
Jeanny Severyns – algemeen bestuurslid – studiedagen
Cynthia Dorrestijn – algemeen bestuurslid – studiedagen
Marc Calmeyn – algemeen bestuurslid
Kinge Berends – algemeen bestuurslid

Adressen

ISPS Nederland-Vlaanderen
Voorzitter
Margreet de Pater
Buitenwatersloot 120
2613 SV Delft – Nederland

Secretaris
Gert Wouters
Grootstraat 204
3570 Alken – België

ALGEMEEN E-MAIL ADRES
info@isps-netwerk-nederland-vlaanderen.nl

Redactieraad

Het bijzondere van onze vereniging is het feit dat alle leden rechtstreeks invloed hebben op de inhoud van onze website. Zij kunnen allerlei content aandragen, hun eigen loket in het ledenportaal vormgeven, netwerken creëren, hun activiteiten in de kijker zetten, wat al niet.
Daarvoor nemen ze contact op met ons.
Margreet de Pater, Ludi van Bouwel, Huguette Beyens en Willem Versteeg vormen deze raad.
Dit is het mailadres van de raad.

We danken Dr Erik Thijs om het prachtige logo te creëren dat zowel inhoudelijk als visueel de missie van het ISPS netwerk Nederland – Vlaanderen belichaamt.

Twee handen die elkaar raken en zich als een kelk openen en op deze wijze zowel de ruimte als de openheid evoceren om vanuit verschillende invalshoeken naar psychose te kijken. 

Alsook de bereidheid om nieuwe perspectieven te openen die een menswaardige en rechtmatige benadering van psychose bevorderen.

Visueel herken je er ook de Griekse letter psi in, in resonantie met psyche en psychose. 

Ze drukken eveneens de steun uit die de persoon met psychose-gevoeligheid behoeft om zowel vóór, in en na een crisis veilig omkaderd te worden. 

Alsook een verbindend netwerk bestaande uit familie, vrienden en zorgverleners die aan deze steun uitdrukking geven. 

ISPS International

In 1956 werd voor het eerst een “International Symposium for the Psychological treatments for the Schizophrenias and other psychoses” georganiseerd door Gaetano Benedetti en Christian Müller. Sindsdien wordt dit Symposium om de twee à drie jaar op wisselende locatie gehouden. Zo ontstond een wereldwijd netwerk van psychiaters, psychologen en anderen die geïnteresseerd zijn in de psychotherapeutische behandeling van mensen met een psychose.

Leden van dit netwerk werken aan behandelmethoden op psychotherapeutische basis voor patiënten met een psychose en doen veel onderzoek op dit gebied. Zo is in de loop van decennia een aanzienlijke hoeveelheid expertise binnen het netwerk ontstaan.

De doelstelling van ISPS is het bevorderen van de toepassing en ontwikkeling van psychologische behandelingen en behandelmethoden voor mensen met een psychose en van onderzoek en opleiding op dit gebied.

ISPS stelt zich nadrukkelijk open voor alle psychotherapeutische richtingen. Het streeft behandelingen na voor individuele patiënten, evenals voor groepen en netwerken rond patiënten. Tenslotte bevordert het specifieke behandelingen voor alle categorieën en fasen van een psychotische stoornis.

EEN BIJZONDER BOEK
Ter gelegenheid van het 15e Internationale Congres van de internationale ISPS Vereniging
werd een bijzonder boek geïntroduceerd:
“Fifty years of humanistic treatments of psychoses”.
In Honour of the History of the International Society for the Psychological Treatments
of the Schizophrenias and Other Psychoses, 1956 – 2006.

Het is niet meer verkrijgbaar maar we zijn blij dat we het hieronder als een pdf-bestand kunnen aanbieden.

Hierboven zie je het logo van de ISPS International, even klikken en je komt op de website. Een must als je op zoek bent naar boeken die ze gepubliceerd hebben, als je nog eerdere conferenties wilt bekijken. Speciale aandacht voor de z.g “Learning resources”.
Struin daar eens rond, want als lid van onze vereniging ben je tenslotte automatisch lid van het Internationale ISPS met alle voordelen van dien.