Benaderingen van psychose

BENADERINGEN VAN PSYCHOSE

De ISPS is een vereniging van mensen die zich op velerlei manieren toeleggen om het fenomeen psychische kwetsbaarheid en met name de psychosegevoeligheid vanuit meerdere hoeken  te benaderen.
Niet enkel de psychologische benadering is van belang.

In de huidige tijd zien we in toenemende mate hoe de invloed van de sociale en de familiale omgeving een zeer sterke invloed hebben.
Hetgeen maakt dat ervaringsdeskundigen en familieleden ook deel uit maken van de vereniging.

Nieuwe inzichten binnen de traumatherapie tonen dat onverwerkte thema’s die velen van ons, aangedragen door ervaringen van onze voorouders, op de achtergrond een doorslaggevende invloed kunnen blijven uitoefenen wanneer ze niet de aandacht krijgen waar ze om vragen.

Ook de kennis en ervaring van oorspronkelijke volkeren blijkt als maar vaker een belangrijke bron te zijn voor zoekers die bereid zijn  breed uit te zoomen.
De benadering die we kennen als “Open Dialogue” is daar een inspirerend voorbeeld van en maakt in Vlaanderen en elders een stormachtige ontwikkeling door.

Ook is er volop ruimte voor initiatieven van inspirerende personen die hard aan de weg timmeren.
De sub-pagina “Stemmen horen…” is daar een mooi voorbeeld van.