Psychose en Covid 19

Psychose en Covid 19

Psychose en Corona
Ledenbevraging psychisch welzijn in tijden van coronamaatregelen

Psychose en Corona

Zijn mensen met psychose gevoeligheid beter bestand tegen de coronacrisis dan anderen? 

Bestuursleden van de internationale ISPS, een vereniging die zich inzet voor een psychologische kijk op psychosen hebben de indruk dat mensen met psychose gevoeligheid beter bestand zijn tegen de coronacrisis, ja zelfs dat ze er wel bij varen. Om die indruk beter te onderbouwen zijn we verhalen aan het verzamelen. Ook in een peiling van het panel Psychisch gezien, worden hier enkele regels aan gewijd. (In het onderzoek van Mind komt een pessimistischer kijk naar voren.)

Ook van andere leden van LinkedIn komt het bericht dat mensen met psychose gevoeligheid en/of autisme wel varen bij deze crisis.

Als dit zou kloppen zou dat een fascinerende ontdekking zijn. En vooral als de reden waarom duidelijker wordt. 

Is het alleen de afwezigheid van lawaai? Dat zou verklaren waarom er in de stad meer psychosen voorkomen. Is het de fysieke sociale afstand?  Meer afstand kan ook een bevrijding zijn, zeker als die samengaat met een groter gevoel van gezamenlijkheid. Of ben je niet langer de enige meer die zorgen heeft en dus niet langer een uitzondering meer? Uit een van de enquêtes kwam naar voren dat het zo fijn is dat niet alles meer om jou draait, dat laatste klinkt egoïstisch maar het nare inderdaad van een patiënten rol is dat iedereen het over jou heeft en niet meer over zichzelf.

Of zijn mensen met psychose gevoeligheid beter toegerust om met crisissituaties om te gaan? Zijn omdat ze omgingen met hun waanideeën beter toegerust om maatschappelijke (waan)ideeën te toetsen? Hebben ze al zoveel meegemaakt dat doodsbedreiging van een virus peanuts is? Zijn ze creatiever dan anderen zodat ze zich in ongewone situaties beter kunnen handhaven? 

De vertegenwoordigers van Anoiksis en psychiatrie en filosofie en een hersteldeskundige die ik sprak vonden dat geenszins een vreemd idee. 

Margreet de Pater
Ik hoor graag je reactie!

ISPS internationaal heeft 2 webinars georganiseerd een vroeg in de coronatijd en een jaar later:
Covid 19 and Psychosis: Living in the long run. en
Covid 19 and Psychosis part 2

Inmiddels zijn de berichten pessimistischer. Op zich niet raar, de maatschappelijke sfeer, eerst solidair werd later veel grimmiger. Er waren behoorlijke maatschappelijke tegenstellingen, zelfs complottheorieën.

Is nu ons oorspronkelijke idee dat psychosegevoelige mensen beter bestand zijn tegen de covidmaatregelen verkeerd gebleken? Het is lastig, de verschillende onderzoeken die ik las maken geen duidelijk onderscheid in diagnosen.

Het laatste rapport van Mind (oktober 2021)

De helft van de cliënten (50%) geeft aan dat de coronacrisis blijvend negatieve gevolgen heeft voor hun psychisch welbevinden: een derde (32%) is daarover negatief en bijna een vijfde (18%) heel negatief. Eenzaamheid en isolement zijn hierbij de meest genoemde problemen, gevolgd door angst, onveiligheid, dwanghandelingen en/of fobie. Ook worden vaak genoemd: stress, spanning, geprikkeldheid, burn-out, onrust en wantrouwen, depressie, somberheid. Verder geven cliënten aan dat ze de toenemende polarisatie en minder solidariteit in de samenleving als problematisch ervaren en de maatregelen als inperking van de bewegingsvrijheid ervaren.
• Een op de vijf (20%) meldt blijvende positieve gevolgen: 13% is positief en 7% heel positief.
Genoemd wordt dat het thuis zijn meer ruimte en flexibiliteit geeft in de agenda en in de dagindeling.
Het geeft cliënten meer rust en minder stress dat er minder prikkels zijn en minder (sociale) verplichtingen.
Het is een verlichting voor sommigen dat ze bij begroetingen geen handen meer moeten schudden of kussen moeten geven. Sommigen geven ook aan dat zij zich bewuster zijn geworden van wat waardevol is in het leven.
• Bijna een op de drie (29%) meldt geen blijvende psychische gevolgen; zij zijn er neutraal over.
De antwoorden voor sociale contacten:
• Bijna de helft van de cliënten (45%) meldt blijvende negatieve gevolgen van de coronacrisis voor hun sociale contacten: bijna een derde (31%) is negatief en 14% is heel negatief. Genoemd worden: gevoelens van eenzaamheid en isolement, veroorzaakt door verwijdering van familie en het verwateren van vriendschappen. Door de maatregel van het tonen van de QR-code ondernemen cliënten minder activiteiten buitenshuis en de meningen over vaccinatie leiden tot verdeeldheid in de samenleving.
• Iets minder (41%) is neutraal over de blijvende gevolgen voor sociale contacten, of ze hebben er geen mening over.
• Minder cliënten (14%) zijn positief over de blijvende gevolgen voor de sociale contacten: 10% is positief en 4% is heel positief. Dit zijn vooral cliënten die niet hielden van drukte en veel sociale verplichtingen.
Zij vinden het plezierig om diepgaander of bewuster contact te hebben met een kleiner aantal mensen.
Sommigen ervaren ook dat er door de coronacrisis meer aandacht is voor elkaar en dat mensen meer meeleven.

Een aanrader: Het laatste rapport van Mind een diepte onderzoek van februari 2022

Hieruit blijkt dat een aantal personen veel geleerd hebben van de coronacrisis.

Meer over Mind in het algemeen.

Ledenbevraging psychisch welzijn in tijden van coronamaatregelen

Tijdens de eerste golf deed een groep mensen van de patiëntenorganisatie Uilenspiegel eveneens een onderzoek naar het effect van Covid-19 op mensen met psychische kwetsbaarheid onder leiding van Nadia Mahjoub. Ze bracht hierover kort verslag vanuit het publiek tijdens het internationale webinar over Covid -19 en psychose.
De ledenbevraging psychisch welzijn in tijden van coronamaatrdegelen.
Het resultatenrapport 04/2020.
Hieronder te lezen en eventueel te downloaden.
Je kunt ook rechtsreeks naar hun website voor meer informatie hieromtrent.

En hier het allerlaatst verschenen rapport.