Allerlei initiatieven

Allerlei initiatieven

Jules kleedt uit
De Thuiskomst
PN | Psychosezorg
Psychosenet
Villa Voortman
Kwartier maken
Inghelburch
Gooikenshoeve
Scipweb – een verzameling initiatieven en projecten
El Camino – Open Kringen
El Camino Bekegem
Zorg kan anders – Bij Bram
Centrum De Brouwerij
“Guidance on community mental health services”
Enkele Skandinavische films

Jules kleedt uit

Psychiater Jules Tielens

Alles over de podcast van Juleskleedtuit.

Een mooi artikel over Jules Tielens die op Psychosenet verscheen.

De Thuiskomst

Samen met Arkin gaat HVO-Querido binnenkort iets nieuws doen.
Half april start ons team van de Aalbersestraat met een pilot: de Thuiskomst.
Dat is een kleinschalige woonvoorziening voor tien mensen die eerder langdurig in de kliniek verbleven.
Na 58 instellingen komt Ellen eindelijk tot rust in de Thuiskomst.
De Thuiskomst is een woonvorm waar ook mensen met psychose terecht kunnen.

Lees er hier veel meer over.

PN | Psychosezorg

Je kunt bij ons behandeling krijgen voor psychose op de locatie Utrecht. Als je niet vindt dat je een psychose hebt, maar anderen vinden van wel (huisarts, een behandelaar, of naasten) dan ben je ook welkom bij ons. We werken aan je eigen hulpvraag. We leggen geen druk op je om je wereldbeeld te veranderen. Jij bent wie je bent, en we werken samen.

PN | Psychosezorg – Tel: 085-7607284

Psychosenet

Even verder op de site meer inhoudelijke informatie over Psychosenet.

Hieronder een korte film waar Jim van Os iets verteld over Psychosenet.

Villa Voortman – Ontmoetingshuis voor broedende geesten

Villa Voortman werd ooit voorgesteld op de ISPS-studiedag in Sint-Niklaas. Tevens stelde Dirk Bryssinck Villa Voortman ook voor op het ISPS-congres in Rotterdam in 2020. Het is een zeer mooi initiatief in Gent waar mensen via ontmoeting en kunstprojecten werken met elkaar. Ze laten zich ondermeer inspireren door de institutionele psychotherapie in La Borde.

Het project Villa Voortman ontstond in de schoot van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge als antwoord op de groeiende groep mensen die in de reguliere hulpverlening tussen wal en schip is geraakt. Sinds 2010 stelt de Villa elke weekdag en zaterdag haar deuren open voor mensen met wat vandaag een ‘dubbeldiagnose’ heet: een gecombineerde problematiek van middelenmisbruik en psychische moeilijkheden, veelal psychose. Dankzij de steun van het Psychiatrisch Centrum en de onvermoeibare inzet van het huidige team en de bezieler Dirk Bryssinck is het ontmoetingshuis aan de rand van de Gentse binnenstad de laatste jaren uitgegroeid tot een begrip. Niet alleen is de Villa door haar nauwe samenwerking met onder meer Straathoekwerk, wijkwerkers GGZ, het OCMW, MSOC, de Mobiele equipes, AZIS en de WGC’s verankerd in het sociaal-maatschappelijke landschap, het trekt sinds haar ontstaan academici, binnen- en buitenlandse bezoekers en vrijwilligers aan en wordt ook actief gedragen door de Stad Gent.

Alles over dit bijzondere “huis”

Kwartier maken

Concreet werken aan een gastvrij onthaal in buurtcentra.
Doortje Kal onderhoudt sinds het verschijnen van haar proefschrift in 2001 het Landelijk Steunpunt Kwartiermaken dat als aanspreekpunt fungeert voor mensen die zich oriënteren op het gedachtegoed en de praktijk van Kwartiermaken.
Alles over Kwartiermaken.

Peter Dierinck schreef een belangwekkend boek over kwartiermaken:
Handboek Kwartiermaken – De vermaatschappelijking van de geestelijke gezondheidszorg.

Ook Doortje Kalf schreef een belangrijk boek over kwartiermaken:
Meedoen gaat niet vanzelf

Kijk hier naar een film waarin Peter Dierinck spreekt over het belang van kwartiermaken en presentie.

Inghelburch

Inghelburch is een centrum voor psychische revalidatie in de Brugse binnenstad. We bieden een dagbehandeling op maat voor personen met een psychische kwetsbaarheid. Onze kleinschaligheid en intensieve, gespecialiseerde zorg  geven ons een bijzondere plaats in de geestelijke gezondheidszorg.

Gooikenshoeve

VZW Gooikenshoeve werd opgericht om psychisch en maatschappelijk kwetsbare jongeren en jongvolwassenen vanaf 17 tot 25 jaar een zinvolle dagbesteding aan te bieden in een kleinschalige, veilige en warme omgeving.
Op deze wijze willen wij de hoop en de capaciteit van de gasten voeden om tot een normale sociale integratie en interactie met zichzelf en anderen te komen.
Kijk hier even naar de bijzondere kennismakingsfilm.

Scipweb

Scip is een verzameling van heel verschillende werkprojecten. Er is bij ons veel te doen voor mensen die in computers geïnteresseerd zijn, maar ook is er wat te beleven op het gebied van cultuur, literatuur, lekker eten en nog veel meer. Je kunt als vrijwilliger aan de slag, cursussen volgen, interessante mensen ontmoeten, maar ook hulp vinden voor als je bijvoorbeeld je post al weken niet meer durft te openen.

Bij Scip stuur je je eigen ontwikkeling, maar samen met de andere vrijwilligers stuur je ook het project waar je werkt. Een meerderheid van de vrijwilligers is of was cliënt van de Ggz, maar iedereen is welkom. Wij bieden een informele sfeer waar gemotiveerde mensen samen mooie dingen maken.

Heb jij goede ideeën? Zin om aan de slag te gaan?

Eén van de vele projecten van Scipweb: ERVARINGSWIJZER.

El Camino – Open Kringen

Open Kringen van El Camino

Mensen die zelf psychosegevoelig zijn maar ook vrienden, partners, familieleden en hulpverleners zijn welkom. We gaan elk vanuit ons eigen unieke mens-zijn spreken, luisteren en in echte dialoog gaan over kwetsbaarheid en over onszelf. We ‘zijn samen’ in wat moeilijk is maar evengoed in wat ons kracht geeft. Warmte, verbinding, erkenning en steun staan centraal.
Je bent welkom vanaf 18h45. We vinden het fijn om stipt om 19h te starten zodat we samen de tijd kunnen nemen.

Kom je onderdompelen in de warme huiselijke sfeer van El Camino Bekegem tijdens de volgende Open Kring op maandag 22 juli om 19 uur bij El Camino in Bekegem. Als je wil aansluiten, graag een mailtje naar info@elcaminobekegem.be zodat we het aantal deelnemers kunnen inschatten.

 De volgende Open Kringen gaan door op : 

  • Maandag 22 juli
  • Dinsdag 20 augustus
  • Donderdag 19 september
  • Dinsdag 22 oktober
  • Woensdag 27 november
  • Maandag 16 december

Een warme groet vanuit El Camino Bekegem,

Alan, Annemie, Dag, Dirk, Eva, Jan, Johan, Kim, Rika en Stefaan

El Camino Bekegem

El Camino Bekegem, waar mensen samenkomen rond psychosegevoeligheid.

El Camino Bekegem is een ontmoetingsplaats, onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met een psychosegevoeligheid, hun naasten en hulpverleners.

El Camino Bekegem is ontstaan vanuit Open Dialogue ontmoetingen, die ervoor zorgden dat mensen samen wilden blijven vooruit kijken, ook rond ruimere verbinding en bredere gezamenlijke plannen. Op die manier werden ook steeds meer andere mensen samengebracht en vonden mensen elkaar. De visie en principes van Open Dialogue blijven een belangrijke inspiratiebron en leidraad bij de verdere weg van El Camino Bekegem.

Open Kring

Al sinds de oudheid komen mensen samen in een cirkel rond het vuur, als een plaats van ontmoeten en verbinden. El Camino organiseert maandelijks een Open Kring, waarin mensen met eigen ervaring, mensen met familie-ervaring en mensen met professionele ervaringen samen delen rond psychosegevoeligheid en het leven. Deze Open Kringen vinden plaats in El Camino Bekegem, rond de vuurschaal in de tuin, of in de woonkamer rond het haardvuur. 

Om ook verbinding te kunnen maken met mensen die door afstand of andere omstandigheden moeilijk ter plaatse kunnen geraken, wordt ook regelmatig een bijkomende online Open Kring georganiseerd – ofwel een Open Kring op verplaatsing, als El Camino Onderweg.

El Camino Bekegem organiseerde ook al verschillende weekends. Een El Camino Weekend wordt niet vooraf ingevuld, maar samen beleefd. Een weekend samen leven, met een open deur voor passanten die voor even of wat langer aansluiten.

Ook in andere weekends, op een Zondag@El Camino, zijn passanten welkom en wordt ongedwongen samen een zondagnamiddag doorgebracht en een warme ontmoetingsplek gemaakt.

El Camino Bekegem is duidelijk nu al een plek waar mensen waar mensen kunnen samenkomen rond psychosegevoeligheid, waar mensen met eigen ervaring rond psychose, mensen met familie-ervaring, andere naastbetrokkenen en hulpverleners elkaar vinden én verbinding maken. Telkens nieuwe ontmoetingen, die er telkens weer voor zorgen dat er altijd een volgende keer mogelijk is…

Tegelijk is El Camino Bekegem ook een plek en project onderweg naar een tijdelijk verblijf voor mensen met eigen ervaring, hun naasten en hulpverleners. Op die manier zijn we ook samen op weg om een Soteriahuis te kunnen worden, gericht op bondgenootschap met de bestaande ggz-organisaties en als aanvulling op het huidige ggz-landschap. We hebben nog een hele weg te gaan, maar tegelijk voegen we er wel nu al onze eigen elementen toe, zoals bv. de Open Kringen. Terwijl we hierin verder onderweg zijn, ondervinden we veel warme aanmoediging, die ook steeds verder meegroeit.

In onze ambitie om hiervoor de nodige krachten te bundelen en een meer stevige omkadering te bouwen, staan we als El Camino Bekegem niet alleen, maar sluiten we aan bij de Vlaamse werkgroep Soteriahuizen, die wordt ondersteund door Steunpunt Geestelijke Gezondheid. Om het bondgenootschap en de concrete uitbouw van Soteriahuizen verder te bepleiten, werd met deze werkgroep ook een manifest opgemaakt, dat kan worden ondertekend via https://www.tegek.be/soteria/manifest-ondertekenen.

In de lijn van deze Soteria-filosofie vond El Camino Bekegem zelf ook al mooie verbinding met heel wat bezoekers en supporters, die gaandeweg een actieve compagnon kunnen blijven. Een pad ontstaat alleen als je er sámen op loopt.

De website www.elcaminobekegem.be

De visie https://www.tegek.be/soteria/werkgroep-soteriahuizen

Contact info@elcaminobekegem.be

Inschrijven voor de nieuwsbrief www.elcaminobekegem.be/inschrijven-nieuwsbrief

El Camino Bekegem facebookgroep https://www.facebook.com/groups/871417646531687

Zorg kan anders – “Bij Bram”


Bij Bram is een kleinschalige zorgorganisatie waar respect, gelijkwaardigheid, ondersteuning en behandeling centraal staan.
Samen met een groep enthousiaste en gespecialiseerde medewerkers en natuurlijk al onze andere leden wordt er Bij Bram zeven dagen per week gewerkt aan herstel en ontwikkeling.
Leden van het project hebben bijgedragen aan de uitzending van Tegenlicht “Gewoon Gek“ van zondag 1 maart 2020.
Je kan dit op de website hier bekijken: www.bijbram.nu


Centrum “De Brouwerij”


Een behandelcentrum en gemeenschap voor Amsterdammers met een psychosegevoeligheid.
Het kleinschalige centrum bevindt zich in het hart van Amsterdam in een prachtig pand dat ooit diende als een echte brouwerij.
Bij “De Brouwerij” gaan ze uit van een integrale aanpak waarbij herstel en persoonlijke ontwikkeling voor staan.
Wil je meer weten over onze visie lees dan hier verder


“Guidance on community mental health service”


The World Health Organization heeft een gids gepubliceerd waarin een aantal innovatieve diensten ter ondersteuning en bevordering van de gemeenschappelijke geestelijke gezondheid worden beschreven die verspreid over de wereld inspireren tot het creëren van nieuwe vormen van omkadering.

Ze zijn echter niet zo bekend en verdienen meer aandacht en worden in de gids onder de loep genomen. De gids voert ook een pleidooi voor een nauwere samenwerking tussen verschillende diensten en het ontwikkelen van een stevig netwerk. Hij beschrijft hoe dit ten dienste kan staan van de bescherming en de promotie van menselijke rechten.

Om zo stigmatisering tegen te gaan en integratie te faciliteren.

Je kan de gids hier downloaden


Enkele Skandinavische films


Nederlands ondertiteld hier te downloaden