Kunst & Literatuur

KUNST & LITERATUUR

Er is veel geschreven over allerlei psychologische en sociale benaderingen van psychose.
Interessante artikelen en besprekingen van boeken passeren hier de revue.

Maar de mensen die worstelen met hun kwetsbaarheid hebben ook op allerlei manieren de poorten van hun creativiteit zien open gaan.
Daar willen we hier op deze plek ook graag van getuigen.

Er zijn boeiende films, bijzondere poëzie, allerlei kunstuitingen die op enorm veel wijzen uitdrukking geven aan wat vanuit allerlei diepten naar de oppervlakte wenst te komen.

Naar de oppervlakten omdat het gekend, herkend en geacht wil worden.

Op een muur van de oudste psychiatrische instelling van Nederland,
Reinier van Arkel in ’s Hertogenbosch, staat dit gedicht van Adriaan Roland Holst:

Ingezonden door Nanja Seidel:
‘Door het besef dat de instelling al sinds 1442 op deze plek zit en voor mensen zorgt die in de war zijn en het moeilijk hebben, ontroert de tekst in al zijn eenvoud.’