Ervaringsdeskundigen

ERVARINGSDESKUNDIGEN

De sociale benadering is een belangrijk uitgangspunt voor onze vereniging.
Familieleden van mensen met een psychische kwetsbaarheid, de mensen zelf die allerlei ervaringen een plaats in hun leven hebben gegeven, maken deel uit van onze kring.
Het zijn hun ervaringen die niet enkel indruk maken maar ook meewegen in de nieuwe benaderingen die we zoeken.

Deze pagina’s geven aan hen een podium.

Groeperingen waar familieleden allerlei initiatieven samen gestalte geven.