Peer Respite Summit

Peer Respite Summit

Peer Respite Summit

In de zomer van 2021 legden personen met ervaring met psychose, familieleden en professionelen uit verschillende landen van de wereld via online meetings contact met elkaar om te brainstormen over alternatieve vormen van opvang voor mensen in crisis zoals een Peer Respite ( Respijthuis ) en Soteriahouse ( een Soteriahuis.)
Ook de werkgroep Soteriahuizen Vlaanderen was in deze meetings vertegenwoordigd.
Deze vruchtbare internationale samenwerking mondde uit in het organiseren van de Internationale Peer Respite – Soteria summit.
Dit gebeurde volledig in de geest van Open Dialogue.
Met veel respect voor wat ieder uit ervaring met een of andere vorm van alternatieve opvang leefde of beleeft. Om het op deze wijze dicht bij de werkelijkheid en het haalbare te houden. Waarin kracht en kwetsbaarheid hand in hand gaan.
Het programma, verdeeld over de vijf zondagen van oktober, bestond essentieel uit spontane conversaties rond alle facetten die raken aan het creëren, in stand houden en ontwikkelen van een Peer Respite en een Soteriahuis.
De wijze van opstarten, de structuur, de principes, de attitude, erkenning en implementatie in de omgeving en de bewoners samen met de staf.
De dialogen werden doorspekt met levende getuigenissen en vooral van veel leerervaringen. 
Als je graag de conversaties van deze Summit beluistert kan je dit hier doen.

Ook de situatie in Vlaanderen werd daar belicht: kijk even hieronder!

Ondertussen werd begin december een post-summit seminar georganiseerd dat je op dezelfde link als hiervoor kan bekijken. 
Het is de bedoeling dat er regelmatig follow up seminars worden georganiseerd die de aangesneden materie verder verdiepen.
De kerngroep heeft zich ondertussen ook verdiept in de mogelijkheden om aan een nieuwe Summit te werken. 
Informatie hierover wordt later vrijgegeven.