Plekken van herstel

PLEKKEN VAN HERSTEL

Er is veel in beweging rondom afbouw van medicatie.
Volg de laatste ontwikkelingen op onze pagina: Afbouw medicatie

Velen zijn sterk geëngageerd bezig binnen de z.g. “herstelbeweging”.
Allerlei initiatieven steken de kop op.

In Vlaanderen is men bv. volop bezig om een eerste “Soteriahuis” van de grond te krijgen.

De “Peer Respite Summit” toont dat deze beweging wereldwijd sterk betrokken mensen bijeen brengt die hard werken aan de opzet van allerlei “huizen” waar mensen die hun kwetsbaarheid een plek wensen te geven,
de ruimte krijgen om zelf en met anderen te werken aan hun herstel.

Op deze pagina maakt u kennis met deze initiatieven.

Initiatieven waar leden van onze vereniging zelf direct bij betrokken zijn.