Themadagen

Agenda – Themadagen

om nog even terug te kijken:
Studiemiddag Community Mental Health Care op 2 juni 2023 in Rotterdam
Uitdagingen binnen het verpleegkundig veld samen delen – dinsdag 25 april 2023
Jahrestagung 2023 van onze Duitse ISPS vrienden – van 20 t/m 24 april 2023 in Kassel
Studiedag – Mini-symposium: Samen bouwen aan helende ruimten, waar psychose beluisterd wordt en ruimte krijgt op 27-1-2023
Het object van de droom – De droom als object – een studiedag van de Vereniging voor Psychoanalyse op 18 -1-2023

Studiemiddag Community Mental Health Care

Wil je weten hoe je de omgeving kunt inzetten om de resultaten van je behandeling te versterken?
Kom dan naar de studiedag die de sectie Interculturele Systeemtherapie van de NVRG op 2 juni 2023 in Rotterdam organiseert over Community Mental Health Care.
Surf dan even naar deze pagina.

Samen delen van ervaringen in het verpleegkundig veld

Graag nodigen we je uit om deel te nemen aan de bijeenkomsten van ISPS. Dit om na te denken over de rol en de betekenis in ons werk als verpleegkundigen binnen de psychosezorg.  

Op dinsdag 25 april 2023 nodigen afdeling  Kering en Kaap van Bethanie GGZ( https://www.bethanie-emmaus.be) ons uit. Kaap is een open opname afdeling langdurige zorg en Kering is een gesloten afdeling voor opname en kortdurende behandeling voor mensen met een psychose gevoeligheid. 

Deze keer wordt dieper ingegaan op het thema  ‘verantwoorde risico’s nemen’,  of kunnen we toch beter spreken over het creëren en geven van kansen op een verantwoorde wijze? Verpleegkundige vertellen vanuit hun werking hoe deze thematiek aan bod komt in het dagdagelijkse werk.

Maar ook willen we in dialoog gaan met jullie. ‘Hoe krijgt dit vorm op jullie afdeling’, ‘waar lopen we tegen aan’, ‘wat loopt goed of minder goed’.  Uitdagingen binnen het verpleegkundig werkveld willen we samen met jullie delen. 

We starten om 10.00u in Bethanië GGZ (gebouw 2), Andreas Vesaliuslaan 39, 2980 Zoersel . Rond 12.30u zullen er broodjes voorzien worden zodat we niet met een lege maag moeten terugkeren.  Er wordt tevens  tijd voorzien om te kunnen ‘natafelen’.  

We zijn ervan overtuigt dat het uitwisselen van eigen verpleegkundige ervaringen tussen meerdere zorginstanties kunnen inspireren en bijdragen aan goede zorg voor mensen met een psychotische gevoeligheid.

Wil je deelnemen?  Het aantal inschrijvingen is beperkt tot 30 personen.  En om de organisatie en de catering zo vlot mogelijk te laten verlopen vragen we je om in te schrijven voor 10 april 2022 via ispsvlaanderen@gmail.com

Hopelijk tot dan,

Namens de kerngroep

Jahrestagung van de ISPS Duitsland

ENDLICH können wir wieder herzlich einladen zu unserer Tagung 
Do  20.4. – Sa  22.4. 2023 im Klinikum Kassel!
Nachdem wir durch Corona diesen Termin leider wiederholt verschieben mussten.
Eine wesentliche BESONDERHEIT, TRADITION und ANLIEGEN unserer Treffen ist der direkte PERSÖNLICHE und stets KOLLEGIALE ERFAHRUNGSAUSTAUSCH (nach den Vorträgen, in den Pausen, z.T. bei den Abendessen): Und das geht eben besser, wenn man (wie früher) sich trifft und miteinander spricht! Wir freuen uns auf die Begegnung mit Ihnen/Euch.

Dr. med. Nicolas Nowack (ZSP Salzwedel) für die ISPS-Germany.

Alles finden Sie hier 

Samen bouwen aan helende ruimtes, waar psychose beluisterd wordt en ruimte krijgt.

ISPS Nederland-Vlaanderen en het zorgprogramma psychose van UPC, KULeuven
organiseerden op 27 januari 2023
in het congresgebouw van UPC, campus Kortenberg de studiedag
“Samen bouwen aan helende ruimtes, waar psychose beluisterd wordt en ruimte krijgt.

WIE GRAAG DE OPNAMES NOG EENS BEKIJKT
VAN DEZE STUDIEDAG KAN HIER TERECHT

Van 31 augustus tot 4 september 2022 vond in Perugia de internationale ISPS conferentie ‘Co-constructing healing spaces’ plaats. Vermits ISPS als internationale organisatie de trialoog tussen professionelen, mensen met psychose-ervaring en ook hun familieleden hoog in het vaandel draagt, was Perugia de uitgelezen plek voor de organisatie van dit congres. Perugia was immers 50 jaar geleden dè plaats in Italië waar de hervorming van de geestelijke gezondheidszorg naar een zorg in de gemeenschap op succesvolle wijze verliep. Een samenwerking tussen de lokale besturen, verpleegkundigen, psychiaters, patiënten en familieleden lukte erin niet alleen de grote psychiatrische asielen te sluiten maar creëerde alternatieven in de gemeenschap in de ganse regio van Umbrië. Het was een eer voor ISPS het lustrum van deze belangrijke gebeurtenis in de streek mee te kunnen vieren. Kunst en vormen van kunsttherapie hebben een belangrijke rol gespeeld in het hervormingsproces naar zorg in de gemeenschap. Dit was ook de reden dat voor het eerst in de geschiedenis van ISPS een parallel programma met een echt Kunstenfestival werd georganiseerd in de gebouwen van het congres.

Deze conferentie werd bijgewoond door vele mensen uit Nederland en Vlaanderen die er ook een actieve bijdrage hebben geleverd. We ontdekten dat talrijke, nieuwe creatieve initiatieven rond psychose in onze Lage Landen zich ontwikkelen.
ISPS Nederland Vlaanderen nodigde daarom al deze mensen uit om hun verhaal te vertellen voor een breed Nederlands en Belgisch publiek. Op die manier kunnen personen die de voorbije zomer de kans niet hadden naar Perugia te reizen een glimp opvangen van wat tijdens dit congres leefde. Ook diegenen die een actieve bijdrage hebben geleverd, krijgen alzo de mogelijkheid elkaar te horen, vermits dit door de vele simultane parallelle sessies tijdens de conferentie zelf niet haalbaar was.

We beseffen zeer goed dat de Italiaanse zon en de sfeer van de historisch rijke stad Perugia moeilijk kunnen meebrengen, maar de warme gloed die we hebben ondervonden tijdens die 4 daagse hopen we met u te delen op de studiedag in het AVC van UPC, campus Kortenberg.  We kunnen u allicht een rijk en goed gevuld programma aanbieden. Van harte welkom.

09:00 Onthaal met koffie

09:45  Verwelkoming
Prof. Dr. Filip Bouckaert (psychiater, hoofdarts UPC KULeuven)
Dr. Margreet De Pater (psychiater, voorzitster ISPS Nederland-Vlaanderen)

10:00  Plenaire sessie I
Psychose: ouders en kinderen, kinderen en ouders
Voorzitter: Margreet De Pater
Het licht
Jeanny Severijns (pedagoge, ervaring met psychose)
De geboorte van een moeder
Cynthia Dorrestijn (docente dans, ervaring met psychose)
Hoe worden kinderen geaffecteerd wanneer ouders getraumatiseerd zijn?
Margreet De Pater (psychiater ISPS Nederland-Vlaanderen)

11:00 Parallelle sessies met koffie
Sessie 1: Euthanasie voor psychische lijden: een collectieve waan?
Marc Calmeyn
(psychiater, psychotherapeut PZ OLV Brugge en privépraktijk ‘Lelieveld’ Loppem)
en An Haekens (psychiater en hoofdarts, Alexianen Zorggroep Tienen)

Sessie 2: Alice in familiegroepen-land
Martine Lambrechts
(psychologe/psychotherapeute) en Saskia Verbesselt (verpleegkundige) begeleiden de Multi-Familie Groep op afdeling Joris (UPC KULeuven) en zijn beiden betrokken bij Erasmus+ project ‘Multi-Family Groups in Mental Health Care’ (n. 2021-1-IT01-KA220-VET-00033303).

Sessie 3 : Taperingstrips bij afbouw van medicatie: van initiële weerstand tot courante praktijk
Peter C. Groot
(ervaringsdeskundige en onderzoeker die wil bereiken dat mensen psychiatrische medicijnen verantwoord en op maat kunnen afbouwen),
Pauline Dinkelberg (voorzitter patiëntenvereniging Afbouwmedicatie),
Paul Harder ( apotheker, leverancier van geïndiceerde zorg)

 12:30 LUNCH: broodjesmaaltijd

 Algemene vergadering voor leden van ISPS Nederland-Vlaanderen

13:30  Parallelle sessies
Sessie 4: Laat ons samen bewegen om te groeien
Gert Wouters
(verpleegkundige vroeg psychoseteam Ligant Limburg),
Sofie Braems, Christine Leyssens, Arne Brebels, Leen Lambrechts,
Saskia
Verbesselt ( alle verpleegkundigen UPC KULeuven),
Liesbeth Dockx (verpleegkundige Emmaus Zoersel)

Sessie 5: Psychose en identiteit

Brug over troebel water in VRINT
Jef Lisaerde en Freek Dhooghe
(klinisch psychologen VRINT UPC KULeuven)

De verdwijning van het psychotische zelf
Jos De Kroon
(psychiater Intensive Home Treatment (IHT) in Nederland)    

Sessie 6: Kunst en kunsttherapie bij psychose
– Compositie +, muziektherapie en psychose
Marjolein Wagemans
(Muziektherapeut psychosezorg UPC KULeuven, gastdocent LUCA School of Arts)

Skógafoss, film van Niels Bourgonje (regisseur en filmmaker).
Niels Bourgonje won veel prijzen met zijn korte films. In Skógafoss laat hij in enkele minuten op indringende wijze een conflict tussen een psychotische moeder en haar zoon zien.
Inleiding door Huguette Beyens (kunst en psychotherapeute Poustinia)

14:30  Koffie

15:00  Plenaire sessie II: Soteria ontmoet Open Dialogue 

Voorzitter: Ludi Van Bouwel (psychiater ISPS Nederland-Vlaanderen) 

Waarom Soteria en Open Dialogue?
Nadia Mahjoub
(germaniste, ervaring met psychose) 

Samenvoegen en samenhouden: hoeksteen van een Soteria-thuis.
Huguette Beyens
(kunst- en psychotherapeute Poustinia) 

Vlaamse Werkgroep Soteriahuizen
Elke Haerick
(stafmedewerkster Steunpunt Geestelijke Gezondheid/vzw Psyche) 

Open Dialogue praktijkontwikkeling in Vlaanderen 
Dag Van Wetter
(stafmedewerker Steunpunt Geestelijke Gezondheid/vzw Psyche) 

El Camino Bekegem
Stefaan Huyghebaert
(initiatiefnemer en kernlid El Camino Bekegem) 

16:30 Afsluiting Margreet De Pater (met info over ISPS en waarom lid maken)

16:45 Receptie

Plaats:

AVC, UPC KULeuven, campus Kortenberg – Leuvensesteenweg, 517 – 070 Kortenberg

Het object van de droom. De droom als object

Een studiedag georganiseerd door de Belgische Vereniging voor Psychoanalyse

In deze tweetalige bijdrage vertrekken we van enkele begindromen uit psychoanalytische behandelingen.
Wat is de betekenis van de eerste droom?
Hoe begrijpen we de droom als we hem catalogeren binnen het rooster van Bion?
Is de droom een evacuatie of wordt er iets in doorgewerkt?
In welke mate zijn dromen weerspiegelingen van een transformatieproces?
Vervult de droom de functie van een transitioneel object?
Hoe maakt de droom relaties tussen objecten in de binnenwereld zichtbaar ?… 
De bijdrage is vooral klinisch, wil vragen oproepen en ons doen nadenken over het werken met dromen in psychoanalyse en hoe emotionele ervaring droombaar gemaakt kan worden.

Alle verdere informatie vind je hier