Lezingen

Agenda – lezingen

Salience en psychose, een misalliantie?

Zaterdag 24 september – 14u – 17.15u 

Sint-Jacobsmarkt 43, 2000 Antwerpen 

Aberrant salience is een invloedrijke conceptualisering binnen het psychiatrisch onderzoek naar psychose dat een model wil bieden om wanen en hallucinaties begrijpelijk te maken. ‘Salience’ verwijst naar het opvallend worden van dingen. De toevoeging ‘aberrant’ staat voor afwijkend, of ‘niet normaal’ opvallend. Het begrip is zo invloedrijk, dat hoogleraar Jim van Os in 2009 het begrip schizofrenie wou vervangen door “salience syndrome” (Van Os, 2009). 

In deze lezing gaan drie sprekers vanuit verschillende perspectieven nader in op dit begrip in een poging helderheid te verschaffen over de betekenis, zin en niet-zin daarvan. 

Livia De Picker is psychiater bij UPC Duffel en zetelt in de Europese vereniging voor psychiaters. Livia zal spreken vanuit het biomedische aberrant salience perspectief. 

Rosanna Wannberg is psycholoog en doctor in de wijsbegeerte. In haar onderzoek naar schizofrenie en verstoorde subjectiviteit bouwt ze op het werk van de late Wittgenstein, waar actie-georiënteerde subjectiviteit centraal staat. 

Wouter Kusters is filosoof, taalkundige en publicist. Wouter schreef vanuit zijn eigen ervaring baanbrekend werk over kruisbestuivingen tussen filosofie, waanzin en psychotische ervaringen. 

Aanmelden kan via: info@begeesterd.com 

Kostprijs: 50 euro 

rekeningnummer: BE61 7512 0983 7817 

Wat is een Soteriahuis

Wat is een Soteriahuis? Komen er Soteriahuizen in Vlaanderen en Brussel?

Een Soteriahuis is een kleinschalige therapeutische gemeenschap. Het is een alternatief voor een psychiatrische ziekenhuisopname. In België zijn ze een ontbrekende schakel in de psychosezorg en zouden een waardevolle aanvulling zijn binnen het zorglandschap.

Op de infomomenten kom je meer te weten over wat een Soteriahuis zo bijzonder maakt en welke filosofie er aan de basis ligt. Je maakt er ook kennis met initiatieven, waar reeds een aantal principes van Soteria in de praktijk worden omgezet.

In het najaar (september-oktober) zijn er nog drie infomomenten over Soteria gepland.

Kortrijk – 22 september 2022

Zoersel – 5 oktober 2022

Turnhout – 27 oktober 2022

Organisatie: Similesvoor inschrijving en info