Actief in Nederland

Actief in Nederland

Wil Buis

Mijn huidige missie is het bevorderen van herstelondersteunende zorg en dit integreren met evidence based medicine.

Wil Buis

Ik ben gepensioneerd, maar nog actief als trainer positieve gezondheid en herstelondersteunende zorg bij GGZ instelling Reinier van Arkel in Den Bosch. Tevens ben ik redactielid van het niet-wetenschappelijke tijdschrift ‘De Psychiater’ en bestuurslid van de afdeling Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPA) van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP).

Ik ben zelf opgeleid in de tijd van de paternalistische psychiatrie en herkende me heel goed in de kritiek van patiënten / ervaringsdeskundigen op de werkwijze in de psychiatrie. De essentie van hun kritiek en hun pleidooi voor focussen op herstel is weergegeven in bijgaande illustratie.

Herstel wordt hierbij niet opgevat als herstel van symptomen, maar als een persoonlijk proces van de patiënt zelf, dat leidt tot een zinvol leven ook als symptomen voortbestaan.

Niet de ziekte, maar de mens en diens eigen regie staan centraal.

Relatie met de patiënt en diens naasten

Voor de relatie met de patiënt betekent herstelondersteuning dat je het gesprek met de patiënt aangaat als een gesprek tussen 2 deskundigen: de professional met vakkennis en de patiënt met ervaringskennis. Gedeelde besluitvorming over diagnostiek en behandeling hoort daarbij.

En zeker bij mensen met een psychose moet het betrekken van naasten en het gebruikmaken van hun deskundigheid en inzet (triadisch werken) uitgangspunt zijn.

Het belang van herstelondersteuning wordt genoemd in alle Nederlandse Zorgstandaarden voor de GGZ en er is een generieke module Herstelondersteuning. Jonge professionals zullen veelal al in hun opleiding leren over het belang van herstelondersteuning. Mensen die langer in het vak zitten zullen vaak hun aanpak moeten bijstellen.

Nadenken over onderstaande kenmerken van een herstelondersteunende hulpverlener kan wellicht helpen om meer herstelondersteunend te werken:

Kenmerken herstelondersteuner

Straalt hoop en optimisme uit
Is aandachtig aanwezig, luistert echt
Is bescheiden en respectvol
Plooit zijn deskundigheid naar het herstelproces en de doelen van de patiënt
Maakt ruimte voor en sluit aan bij het eigen verhaal van de patiënt 
Herkent en stimuleert de eigen kracht en sterke kanten van de patiënt en wat wél kan
Erkent, benut en stimuleert de ervaringskennis van de patiënt
Erkent, benut en stimuleert de ondersteuning van de patiënt door naasten
Is gericht op het verlichten van lijden
Is gericht op het vergroten van eigen regie en autonomie van de patiënt.


Meer informatie is te vinden op mijn website onder het kopje ‘herstelondersteuning’.
Graag kom ik in contact met mensen die ook actief zijn om herstelondersteuning te bevorderen.


10 december 2021

Wil Buis

buispsy@gmail.com

Tel +31(0)614102002